Liczba odwiedzin: 3061
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6783

Ioannes DANTISCUS do Alfonso de VALDÉS
shortly before 1527-10-01
            odebrano Palencia, 1527-10-01
List zaginiony, mentioned in IDL 5748
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu