Liczba odwiedzin: 16532
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #679

Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-09-03
            odebrano Brussels, [1531]-09-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 107-110
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, poprawki własnoręczne nadawcy, podpis własnoręczny, BNW, BOZ, 2053, TG 13, Nr 1500, k. 46-49
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6552, s. 717-719
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6552, s. 706-708
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 216, Nr 134, k. 157r-158r
6kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12630, Nr 134, k. 157v-158v
7kopia język: łacina, XVII w., BCz, 266, s. 310-313
8kopia język: łacina, XVII w., BK, 227, Nr 134, k. 147r-148r
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 194, s. 717-720
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 268, Nr 289, s. 652-654
11kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 267, s. 262-264
12regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 475

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 79

Publikacje:
1Documente vol. 11, Nr 34, s. 27 (ekscerpt)
2AT 13 Nr 309, s. 291-292 (in extenso)
3POCIECHA 4 s. 359 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu