Liczba odwiedzin: 12965
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6807

Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER
Brussels, 1531-09-23
            odebrano 1531-09-29
List zaginiony, mentioned in IDL 690: Quas ad me dedisti XXIII-a huius, eas hac hora accepi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu