Liczba odwiedzin: 547
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6828

Ioannes DANTISCUS do Łukasz WATZENRODE
Cracow?, before 1511-12-01

List zaginiony, mentioned in IDL 3461
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu