Liczba odwiedzin: 16102
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6832

Ioannes DANTISCUS do Nicolaus COPERNICUS
before 1538-12-02, most probably end of November

Publikacje:
1SIKORSKI 1968 Nr 426, s. 108 (polski regest)
2Kopernik na Warmii Nr 457, s. 497-498 (polski regest)

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2004: Adhortationem Reverendissimae Dominationis Vestrae paternam satis et plus quam paternam agnosco, quam etiam intimo corde suscepi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu