Liczba odwiedzin: 13802
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6838

Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA
Valladolid, ca. 1529-02-01

List zaginiony, mentioned in IDL 426, 5771
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu