Liczba odwiedzin: 15836
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #684

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Luxembourg, 1531-09-18
            odebrano Brussels, [1531]-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 72
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 53

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 404

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 161, s. 97 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 2/2 (Letter No. 33) s. 157-159 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu