Liczba odwiedzin: 17110
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6845

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
1546-06-25 — 1546-07-07
            odebrano 1546-07-08
List zaginiony, mentioned in IDL 4449
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu