Liczba odwiedzin: 24004
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6851

Löbau Town Council do Ioannes DANTISCUS
1534-06-09 — 1534-07-09

List zaginiony, mentioned in IDL 1185
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu