Liczba odwiedzin: 9965
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6877

Ioannes DANTISCUS do Michael von WOLKENSTEIN
Trent, 1516-07-13

List zaginiony, mentioned in IDL 1287: All Ewr schreiben / sÿder Ewrs abschids und ÿetz, daz jungst, des dato laut zu Trient, den XIII Iulii, / mit eingelegter lateinischenn schriften, / so des hertzogen von Venedig antwort is[t], hab ich empfangen
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu