Liczba odwiedzin: 15789
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #688

Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS
Klamm, 1531-09-25
            odebrano Brussels, 1531-10-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 53
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 82

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 244

Publikacje:
1CEID 2/1 Nr 21, s. 125-127 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu