Liczba odwiedzin: 8392
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6895

Ioannes DANTISCUS do Stanisław RZECZYCA
Augsburg, 1530-10-22
            odebrano 1530-12-15
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 570
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu