Liczba odwiedzin: 6362
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #690

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Luxembourg, 1531-09-29
            odebrano Brussels, [1531]-10-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 82
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 406

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 411

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 164, s. 98 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 2/2 (Letter No. 34) s. 160-163 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu