Liczba odwiedzin: 8722
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6902

Ioannes DANTISCUS do Melchior RECHENBERGK
1530-08-03 — 1534-03-18

List zaginiony, mentioned in IDL 5403
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu