Liczba odwiedzin: 1302
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6908

Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER
1541-08-06

List zaginiony, mentioned in IDL 2612: Mitto item et illarum exemplum, quas 6 Augusti anni 41 nobilis quidam Livoniensis Christianus a Gutsleff ad te perferre debuit, quarum in tuis novissimis mentionem non fecisti, ab eo etiam tempore, quo Christianus ille diverterit, supersitne, an quippiam aliud humanitus illi acciderit, ignoro. Quod quidem exemplum inter schedas apud amanuenses meos repertum eo libentius describi iussi, ut inde postulationi tuae manu mea copiose responsum fuisse comperias.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu