Liczba odwiedzin: 7036
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6915

Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER
Löbau (Lubawa)?, 1532-12-29 — 1532-12-30
            odebrano Vienna, ca. 1533-03-22
List zaginiony, mentioned in IDL 922: Deus meliorem mentem det istis tabellariis, quam habuere hactenus in perferendis litteris tuis et meis, vix enim quinque dies sunt, ex quo tuas accepi Viennae de data tricesimae, ni fallor, aut vicesimae nonae Decembris, neque tamen in obscuro esse potuit, ubi ego fuerim, quando Foccharis et Welzeris id omnino constitit et imprimis vestratibus.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu