Liczba odwiedzin: 13978
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6919

Ioannes DANTISCUS do Albrecht CUON
Regensburg, 1532-07-09

List zaginiony, mentioned in IDL 3822
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu