Liczba odwiedzin: 13489
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6926

Ioannes DANTISCUS do Albrecht CUON
1533-07-17
            odebrano 1533-10-28
List zaginiony, mentioned in IDL 3811
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu