Liczba odwiedzin: 10593
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6929

Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS
1543-11-11

List zaginiony, mentioned in IDL 3966
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu