Liczba odwiedzin: 8438
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6938

Ioannes DANTISCUS do Paweł DUNIN-WOLSKI
Löbau (Lubawa), 1537-08-12

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1695
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu