Liczba odwiedzin: 25004
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6939

Georg of Austria do Ioannes DANTISCUS
Innsbruck, ca. 1533-01-15

List zaginiony, mentioned in IDL 882: Est hic illustrissimus Phillippus palatinus Rheni, est reverendissimus Georgius Brixinensis episcopus {Brixinensis}. Ab utroque aut a me ad ipsorum requisitionem dictatas aut scriptas ad te litteras transmitto.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu