Liczba odwiedzin: 11720
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6945

Ioannes DANTISCUS do Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)
before 1545-01-26

List zaginiony, mentioned in IDL 4027
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu