Liczba odwiedzin: 2628
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6946

Ioannes DANTISCUS do [Ulrich EHINGER?]
before 1537-03-11

List zaginiony, mentioned in IDL 4009
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu