Liczba odwiedzin: 6186
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6951

Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER
Löbau (Lubawa), 1534-10-20
            odebrano 1534-10-22
List zaginiony, mentioned in IDL 1228: Litterae Reverendissimae Dominationis Vestrae, nudius tertius Lubaviae datae, sunt mihi heri sub noctem per puerum eius redditae
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu