Liczba odwiedzin: 4533
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6952

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1534-11-07
            odebrano before 1534-11-19
List zaginiony, mentioned in IDL 1239: Accepimus litteras P(aternita)tis T(uae) datas ex arce Lubaviensi die septima mensis huius
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu