Liczba odwiedzin: 15325
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6963

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1536-08-21
            odebrano Vilnius
List zaginiony, mentioned in IDL 1535: Habuimus hic binas Paternitatis Vestrae litteras, utrasque ad XXI augusti Lubaviae datas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu