Liczba odwiedzin: 9347
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6967

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1536-10-20

List zaginiony, mentioned in IDL 1551: Accepimus litteras Paternitatis Tuae datas Lubaviae XX-a die mensis praeteriti Octobris
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu