Liczba odwiedzin: 12416
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6973

Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER
Löbau (Lubawa)?, ca. 1534-08-04
            odebrano 1534-11-05
List zaginiony, mentioned in IDL 1272: Dominationis Vestrae Reverendissimae litteras datas 4 Augusti cum aliis quibusdam annexis accepi similiter — — Litteras annexas ad dominum Cornelium misi, qui ex Hispaniis respondit sub data quinta Novembris easdem recepisse
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu