Liczba odwiedzin: 8948
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6997

Ioannes DANTISCUS do Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)
1545-01-09

List zaginiony, mentioned in IDL 3908: Gratissimae mihi fuerunt cum exemplis missis Dominationis Vestrae litterae, quibus iam aliqua ex parte IX huius per Mauritium, cuius reditum in horas exspecto, respondi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu