Liczba odwiedzin: 2362
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6999

Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS
1547-09-15

List zaginiony, mentioned in IDL 3221: Etsi visus sum satis sufficienter die XV presentis informasse Reverendissima paternitas vestra super statu Concilii nostri
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu