Liczba odwiedzin: 8619
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7005

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Toledo, 1525-06-01
            odebrano 1525-08-01 — 1525-08-17
List zaginiony, mentioned in IDL 259: Habuimus litteras S(inceritat)is Tuae hoc mense Augusti sub data Toleti prima Iunii, and in IDL 262
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu