Liczba odwiedzin: 5848
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7008

Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO
Toledo, 1526-02-01

List zaginiony, mentioned in IDL 286: Quas ad Ludovicum Aliphium secretarium nostrum et in eius absentia ad Nicolaum Anthonium Carminianum thesaurarium Ducatus nostri Barensis ultima Decembris, XXIIII Ianuarii, prima et XII Februarii ex Toledo ad Tagum dedisti litteras, has sub absentia Ludovici ab ipso Nicolao Anthonio accepimus
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu