Liczba odwiedzin: 10982
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7011

Ioannes DANTISCUS do Jan LEWICKI
Augsburg, 1530-07-10

List zaginiony, mentioned in IDL 523: Habui litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae sub data Augustae X Iulii
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu