Liczba odwiedzin: 17074
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7012

Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN
1531-05-30 — 1531-06-11

List zaginiony, mentioned in IDL 641: Reddidit mihi Livinus noster tuas cum carta litteras
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu