Liczba odwiedzin: 3686
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7027

Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI
Toledo, 1525-09-01
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1526-05-04
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 291: Litterae tuae, quibus me de obitu Catelli mei solatus es Kalendis Septembris e Toleto scriptae redditae mihi tandem post longam intercapedinem sunt Gdani eo die, quo severa nimium et acerba quaestio habita est de Gdanensibus tuis, quorum quasi princeps quidam fuisse videbatur quidam Hanns Schulcz. Is dies fuit quartus Maii mensis.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu