Liczba odwiedzin: 14818
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7053

Ioannes DANTISCUS do Mikołaj GRABIA
1548-02-22

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3391: Cum Cracoviam rediissem, inveni alteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae litteras ad diem XXII Februarii ad me datas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu