Liczba odwiedzin: 6306
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7055

Ioannes DANTISCUS do Petrus Mirabilis de MONTEREGALE
Löbau (Lubawa), 1533-09-09
            odebrano Monzón, 1533-11-28
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1066: Humanissimas Dominationis Vestrae litteras mihi autem gratissimas in arce Lubaviensi 9-a Septembris exaratas Montissoni 28-a Novembris — — amplexus sum
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu