Liczba odwiedzin: 13794
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7059

Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER
1536-03-13

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 6101: Reddiderat mihi subditus meus Knobellochsdorf litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae 13 huius ad me datas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu