Liczba odwiedzin: 9667
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #706

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-11-08
            odebrano Brussels, [1531]-12-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 207-210
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 237, s. 845-848
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 61, s. 180-182

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 92

Publikacje:
1AT 13 Nr 385, s. 357-358 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu