Liczba odwiedzin: 8653
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7061

Ioannes DANTISCUS do Balthasar von PROMNITZ & Wrocław Town Council
1541-11-15 — 1541-11-16

List zaginiony, mentioned in IDL 5272
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu