Liczba odwiedzin: 16694
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7078

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Nuremberg, [1532]-04-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów V, 5166a
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu