Liczba odwiedzin: 15391
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7085

Ioannes DANTISCUS do Jan LEWICKI
before 1539-10-10

List zaginiony, mentioned in IDL 2233: <i>Benignissimas testes suae erga me benignitatis cum nuntio excepi litteras</i>; probably sent to Cracow together with IDL 7239
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu