Liczba odwiedzin: 8217
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7096

Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1522-11-16
            odebrano 1523-03-03
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 179: Accepi litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae Vilnae XVI Novembris datas, tertia huius
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu