Liczba odwiedzin: 4949
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7097

Ioannes DANTISCUS do Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)
Valladolid, 1523-02-08

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 184: Datae sunt mihi ferme omnes epistulae ad me perscriptae, ita enim ex ea, quam 8 Februarii ex Valleoleti excripseras, coniecturari licet.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu