Liczba odwiedzin: 8074
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7102

Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS
1524-07-20

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: et cum iam has occludere vellem, ternae iterum ex Barchinone - de 20 Iulii, prima et 12 Augusti - mihi sunt redditae, omnes fere eiusdem tenoris
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu