Liczba odwiedzin: 8521
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7106

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Toledo, 1525-11-16

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 278: Ex litteris sacrae regiae maiestatis domini et consortis nostri clementissimi sub data Toleti ad Tagum XVI Novembris per Tuam Strenuitatem scriptis, intelleximus, quo in ordine istuc pendeant res nostrae
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu