Liczba odwiedzin: 24462
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7118

Stanisław BOREK do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-05-01

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 373: Accepi tuas litteras, carissime Domine Doctor et tamquam frater carissime, prima Maii Cracoviae datas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu