Liczba odwiedzin: 12245
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7120

Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1530-01-05
            odebrano 1530-01-09
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 461: Conquestus sum in prioribus de domino Levicio, sed cum heri ab eo litteras acceperim, datas Neapoli 5 huius, omnem ei remitto culpam
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu