Liczba odwiedzin: 1812
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7121

Ioannes DANTISCUS do Maciej DRZEWICKI
Augsburg, 1530-08-01
            odebrano 1530-08-24
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3489: 24 Augusti per incertum tabellarium redditae sunt mihi litterae Vestrae Reverendissimae Dominationis Augustae prima Augusti scriptae.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu