Liczba odwiedzin: 13665
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7127

Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER
1533-02-04
            odebrano 1533-02-07
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 3557: Vestrae Reverendissimae Dominationis litteras, 4 huius datas, nudius tertius accepi
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu